Chess tournament

13 Comments

  1. Iska chehra dekhkar main bata sakta hu ki ye banda kabhi bhi chess ka nam bhi nahi suna hain

  2. Play chess cause outsiders view you as smart ๐Ÿ‘๐Ÿ˜Š

  3. King aur queen ki placement wrong hai bhai

  4. To those who are saying it is 600 or 1500 but no the peices are eCalled stauntion chess peices and the board is made of walnut wood it is used in the world Championship Game it costs about 750$ which is 60,000 indian rupees

  5. Well good move I wish there was chess in my school

  6. What a speed ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿค—๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ๐Ÿ˜ฑ wow

  7. Sir pls give the price details of this chess board and where to buy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *