Gankanda Chess Tournament 2022 | Siyatha News

The News on Siyatha TV about the event of Chess Tournament of Gankanda Central College

Programme: Siyatha News
Telecasted on: 30th Of July 2022
Telecasted on: Siyatha TV
Event Held on: 30th Of July 2022
————————————————————————————
ගන්කන්ද මධ්‍ය විද්‍යාලයීය චෙස් තරගාවලිය පිළිබඳ සියත නාලිකාවේ විකාශය වූ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය

වැඩසටහන: සියත ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය
විකාශය වූ දිනය: 2022 ජූලි මස 30 වන දින
විකාශය වූ නාලිකාව: සියත TV
උත්සවය පැවැත් වූ දිනය: 2022 ජූලි මස 30 වන දින

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *